lis 16 2010

Sztab Generalny Polskiego Środowiska Airsoftowego

Piotr "Procent" Łopaciński

Jeśli za powyższa nazwą, przez analogię, miałyby się przenieść z SGWP metody zarządzania i polityka do takowej struktury airsoftowej, to zapewne wszyscy byśmy na tym ucierpieli, lecz nie mogłem znaleźć „szczęśliwszego” tytułu.
Nie chcę bynajmniej dywagować tutaj nad możliwością powołania formalnego, naczelnego organu zarządzającego polskim środowiskiem airsoftowym, ale raczej posnuć rozważania o wiele niższego szczebla, jednak nie mniej ważne, bardziej pragmatyczne i techniczne. O czym mowa?

Czytaj dalej…